เลขาฯ สปส.ขอแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ให้ชัดเจน จึงจะหารือกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน กรณีขยาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รอความชัดเจนของกฎหมายประกันสังคม ก่อนหารือมาตรฐานการรักษาพยาบาลและอัตราค่าบริการกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน จากการขยายสิทธิผู้ประกันตนไปยังคู่สมรสและบุตร นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีนายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระบุว่า หากมีการเพิ่มจำนวนผู้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอชน ที่เป็นคู่สัญญาของ สปส. จากการขยายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนไปยังคู่สมรสและบุตร โรงพยาบาลเอกชนจะต้องได้รับค่าการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลจ่ายให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ว่า ไม่อยากให้ความสำคัญกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลมากนัก เนื่องจากขณะนี้ สปส. กำลังให้ความสำคัญกับการแก้ไขกฎหมายในพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งต้องเขียนอัตราค่าบริการให้ชัดเจน มาตรฐานการให้บริการ แม้แต่เรื่องยาเวชภัณฑ์ที่ควรได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ในเรื่องการบริการและสวัสดิการที่ สปส.ยังไม่ได้มาตรฐาน และมีมาตรฐานที่ด้อยกว่า สปสช. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้พูดอย่างเจนว่า มาตรฐานใดของ สปส.ที่ยังด้อยมาตรฐานควรปรับให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของ สปสช. ส่วนบริการใดที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วควรทำต่อไป สปส.ยืนยันว่า ต้องมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานในทุกเรื่อง และแนวทางต่อไปจะมีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อการบริการที่ได้มาตรฐานแก่ผู้ประกันตน นายปั้น ยังกล่าวถึงข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนว่า สปส.จะมีกรรมการตรวจสอบ หากพบว่ามีการบริการต่ำกว่ามาตรฐาน คณะกรรมการแพทย์พยาบาลจะออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนบางรายเกิดจากความรู้สึกของผู้ประกันตน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าการบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!