พัฒนาสังคมฯ จ.ปัตตานี สรุปความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ถึง ก.ค.กว่า 45 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี สรุปความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 กว่า 45 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ประเภทเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 202 ราย เป็นเงิน 885,000 บาท ประเภทเงินฟื้นฟูสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพ จำนวน 124 ราย เป็นเงิน 24,800,000 บาท ประเภทเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน1,497 ราย เป็นเงิน19,159,500 บาท ประเภทเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 745,000 บาท และประเภทเงินอุดหนุนครอบครัวที่อุปการะเด็กกำพร้าทั้งบิดามารดา จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 244,000 บาท รวมให้ความช่วยเหลือทุกประเภท จำนวน 1,874 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 45,833,500 บาท ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบ จังหวัดปัตตานี (ศาลากลางจังหวัดปัตตานี) โทร. 0-7333-6849 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!