อุปนายกฯสภาทนาย มั่นใจโจทก์ชนะคดีทุจริตกล้ายาง

นายเจษฎา อนุจารีย์ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ ในฐานะทนายโจทก์คดีทุจริตกล้ายางพารา ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำพิพากษาในบ่ายวันนี้(17 ส.ค.) เปิดเผยผ่านรายการเก็บตกจากเนชั่น ว่า มั่นใจจะชนะคดีนี้

ส่วนกรณีมีกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) เสียงข้างน้อย 1 คนเห็นแย้งว่าการลงมติในเรื่องนโยบายนั้น ถ้ามีความผิด จะผิดในทางแพ่ง แต่ความผิดในทางอาญาต้องดูเจตนาร่วมด้วย ต้องดูที่พฤติกรรมทั้งหมดว่าเจตนาด้วยหรือไม่ ซึ่งการตัดสินคดีขึ้นกับดุลพินิจศาล

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด