ประเทศไทย เสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการใช้แนวทางด้านนิติวัฒนธรรม ในการปร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประเทศไทยจะนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งเอเชีย ณ เขตปกครองตนเองมองโกเลีย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนเองและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม จะเดินทางไปยังเมืองเออดอร์ด เขตปกครองตนเองมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมแห่งเอเชียระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประเทศในภูมิภาคเอเชีย 23 ประเทศเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งทางการจีนเสนอให้มีการลงนามความร่วมมือเออดอร์ด รวบรวมแนวทางการใช้มิติทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วย การนำมิติด้านวัฒนธรรมมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือภาคีที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมในภาคธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทย จะนำเสนอวิสัยทัศน์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอต่อเวทีนานาชาติ โดยนำผลตอบรับของประชาชนในระดับรากหญ้าที่มีต่อรัฐบาลไทยกับงานด้านวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งเนื้อหาของแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!