จันทบุรี จัดประชุมจัดทำลุ่มน้ำภาคตะวันออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบบูรณาการ 4 จังหวัด เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างยั่งยืน วันนี้ (17 ส.ค.52) ที่โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบบูรณาการ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบบูรณาการ การให้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ในการสนับสนุนกลไกการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งรับทราบแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชน จำนวน 115 คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ผ่านมา ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีปัญหาด้านภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งภาคการเกษตรก็มีความต้องการใช้น้ำมากเช่นกัน ขณะที่แหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนมีจำนวนจำกัด โดยระดับความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ลุ่มน้ำสาขาชลบุรี ลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง ลุ่มน้ำสาขาคลองใหญ่ระยองตะวันออก และระยองตะวันตก ลุ่มน้ำสาขาประแสร์ พังราด และลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาป จันทบุรี ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แสดงความคิดเห็นเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ที่เหมาะสมกับศักยภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และประเด็นในแต่ละพื้นที่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!