รายงานพิเศษ : อ่างเก็บน้ำของชุมชน ต่อชีวตให้ชาวนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สู่ชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีในช่วงฤดูฝน กรมทรัพยากรน้ำจึงเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดติดตามได้จากรายงาน คะ/ครับ หากย้อนไปเมื่อปี 2535 พื้นที่อำเภอนครไทยและในหลายอำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรในวงกว้าง ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนกันทั่วหน้า และด้วยปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ คูบ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2551 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานระบบส่งน้ำให้กระจายเข้าไปยังพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรเท่านั้น นายวิรัช ศรีฟ้า ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบ บ้านป่าสัก ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2539 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 22,275,545 บาท และสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2551 มีลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 17 เมตร ยาว 137 เมตร กั้นลำห้วยน้ำคูบ มีปริมาณน้ำเฉลี่ยไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบตลอดทั้งปีประมาณ 20,757,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกักน้ำต้นทุนที่เคยไหลลงพื้นที่อำเภอนครไทย ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้กว่า 8.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังช่วยสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่จำนวนถึง 5,000 ไร่ ***ปล่อยเสียง นายวิรัช ศรีฟ้า **** นายจำลอง หมีดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว บอกว่า ในอดีตก่อนทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สภาพเดิมของพื้นที่มีทั้งส่วนที่เป็นภูเขา เมื่อเกิดฝนตกไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอจนถึงหน้าน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัย เมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เสร็จสิ้น ปัญหาน้ำท่วมได้เบาบางลง สำหรับในส่วนพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือประสบปัญหาภัยแล้งในอดีต ก็สามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปใช้ในการเกษตรและบริโภคได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้แล้ว ยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ด้วย ***ปล่อยเสียง นายจำลอง หมีดง ****** การสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบในวันนี้ ไม่เพียงช่วยหยุดยั้งการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอนครไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและสัตว์น้ำนานาชนิด สำหรับเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย เสาวนีย์ นิ่มปานพยุงวงศ์ รายงาน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!