ศธ.เล็งจัดระเบียบศูนย์การศึกษาเด็กต่างด้าว

ดึงศูนย์เถื่อนเข้าระบบรับสิทธิอุดหนุน เน้นช่วยพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติ ที่จังหวัดตาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ปัจจุบันมีเด็กไร้สัญชาติที่อพยพตามพ่อแม่เข้ามาในไทยกว่า 2 แสนคน โดยในจำนวนนี้มีประมาณ 6 หมื่นคนที่พ่อแม่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และเด็กได้เข้าโรงเรียนในระบบ โดยได้รับสิทธิเหมือนเด็กไทยทุกประการ แต่มีเด็กอีกกว่า 4 หมื่นคนที่ต้องเรียนอยู่ในศูนย์พักพิง และยังมีเด็กอีกกว่า 1 แสนคน ที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้ที่จัดโดยองค์กรเอกชนต่าง ๆ และในบางกรณีก็มีการตั้งกลุ่มจัดการศึกษาให้กันเอง ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และเกรงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง จึงได้เร่งจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การศึกษาคนต่างด้าว เพื่อจัดระเบียบ ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีศูนย์เรียนรู้ของเอกชนที่จัดการศึกษาให้เด็กไร้สัญชาติทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง โดยจังหวัดตากมีมากที่สุดถึง 61 ศูนย์ ซึ่งตามกฎหมายยังถือว่าเป็นศูนย์เถื่อน แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเจตนาดีขององค์กรต่าง ๆ ตนจึงอยากปรับให้ศูนย์เหล่านี้เข้าสู่ระบบ เพื่อรัฐจะได้ให้การสนับสนุน และเข้าไปดูแลให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างที่ควรจะเป็น เช่น การสอนภาษาไทย หรือรู้วัฒนธรรมไทย เป็นต้น ส่วนเรื่องการจำกัดโซนนิ่งนั้นไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ แต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่จะเข้ามาดูแล

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรองปลัดฯ เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและมีอำนาจในการสั่งยุบศูนย์การศึกษาคนต่างด้าวที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวจะเป็นมาตรการเชิงบวกเพื่อเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งศูนย์ที่เข้ามาอยู่ในระเบียบและใช้หลักสูตรที่ ศธ.จัด ก็จะมีการเทียบวุฒิการศึกษาให้ ครูก็จะได้รับการพัฒนาดูแล และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!