มศว นำร่องสระแก้วทำปฏิรูปศึกษา

หวังเป็นต้นแบบปฏิรูปที่ไม่ล้มเหลว

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มศว ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดสระแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เกี่ยวกับการปฏิรูปครูและการ ปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งที่ผ่านมา มศว ถือว่าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การช่วยดูแลทำให้ชุมชนมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ดี ขึ้นกว่าเดิม โดยได้ไปจัดตั้งโพธิวิชชาลัยที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมองเห็นว่าวิกฤติการณ์ทุกด้านที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องแก้ไขด้วยการศึกษา และต้องเร่งปฏิรูปครูอย่างจริงจัง ซึ่งตนหวังว่าแนวทางการปฏิรูปครูและปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว อาจจะเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การทำงานของจังหวัดจะมียุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นการเกษตรและการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และข้อสอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในจังหวัดสระแก้วจะอยู่อันดับ 70 กว่าของประเทศ เราจึงต้องดึงวิกฤตินี้มาเป็นโอกาสในการปฏิรูปครูและปฏิรูปการศึกษาของทั้งจังหวัด ซึ่งความร่วมมือในลักษณะเบญจภาคีจะเป็นการผลักดันการศึกษาของคนในจังหวัดสระแก้วให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.สุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีครูและโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของ สพฐ. อีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ และเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดยังอยู่ในภาวะที่ต้องอาศัยการพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้นการร่วมกันปฏิรูปครูและปฏิรูปการศึกษาโดยทางจังหวัดเข้ามาร่วมรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

ด้าน ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ กล่าวว่า การจัดการศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายหลักในการพัฒนาคน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูยังไม่สามารถลงมือดำเนินการให้เกิดคุณภาพจริง ๆ ได้ เพราะยังขาดแนวปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ ครูต้องรู้จักและประเมินคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นการอบรมครูจึงต้องเน้นหนักในด้านการปฏิบัติได้ นำไปใช้ได้ และมองคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการหากิจกรรมการเรียนรู้มาจัดให้นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมตามแนวทางของพัฒนาการด้านต่าง ๆ.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!