วันที่ 17 สิงหาคม 2552

* หนังสือขายดี

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดหนังสือพ็อกเกตบุ๊กมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย 6 เดือนแรกมีการขยายตัว 25-30% และคาดว่าทั้งปีขยายตัว 40% โดยเฉพาะพ็อกเกตบุ๊กที่เกี่ยวกับหมวดธรรมมะ บ่งชี้ให้เห็นว่าคนไทยหันกลับมาอ่านหนังสือมากขึ้น

* ไฟฟ้าชีวมวล

นางพรรณี จารุสมบัติ เลขานุการ รมว. อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาห กรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วจัดงานสัมมนา โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อมกับการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการก่อตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อม เนื่องจากมีวัตถุดิบที่ได้จากการเพาะปลูกพืชการเกษตรแบบผสมผสานจำนวนมาก

* ดันผู้นำ

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม เปิดเผยว่า หากไทยต้องการเป็นอันดับ 1 ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคจำเป็นต้องดำเนินการ 3 ด้าน คือ การเพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอล และไบโอดีเซลให้มากขึ้น ไทยต้องเป็นศูนย์กลางการส่งออกเอทานอล และโบโอดีเซล และไทยต้องเป็นศูนญ์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับประเทศอื่น ๆ

* จีนช่วยไม่ได้

นายอภิวรรต นิ่มละมัย เศรษฐกร ทีมเศรษฐกิจโลก ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การใช้มาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนไม่เพียงพอที่จะทำให้ประเทศในเอเชียหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากสินค้าที่จีนนำเข้าจากภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่นำไปผลิตเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศพัฒนาแล้ว

* ทบทวนแผน

นายปุณณชัย ฟูตระกูล ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างทบทวนแผนส่งเสริมการใช้เอ็นจีวีในรถยนต์ปี 53 หลังรัฐบาลมีนโยบายให้ตรึงราคาเอ็นจีวีไว้ที่ 8.50 บาท ต่อ กก. ถึงเดือน ส.ค. 53 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้และความจำเป็นในการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

* ขออนุมัติ

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช. คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูลว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอแผนการดำเนินโครงการนี้ระยะที่ 1 มูลค่า 11,400 ล้านบาท ให้ครม. เห็นชอบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานและดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!