อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบาย พช.ยกกำลัง 3 บวก 1 แก่พัฒนาการจังหวัดนำไปปฏิบัติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบาย พช.ยกกำลัง 3 บวก 1 ให้พัฒนาการจังหวัดนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานแก่พัฒนาการจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 8 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุงและสุราษฎร์ธานี จำนวน 750 คน ในวันนี้(16 ส.ค.52) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีว่า ยุทธศาสตร์ พช.ยกกำลัง 3 บวก 1 ที่ให้นำไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน คือ การพัฒนาผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น และพัฒนาชาติด้วยการมุ่งสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ทำให้คนมีจุดร่วมเดียวกัน รักชาติ รักแผ่นดิน ทั้งนี้ ให้นำพาประชาชนยึดมั่นต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ และใช้วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาพื้นบ้าน เป็นจุดเชื่อมร้อยทำให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความผูกพันธุ์ต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!