พม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยคนชราล็อตใหม่ 17-31ส.ค.

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ในรอบใหม่นี้ คือ คนที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 ส.ค. ซึ่งใน 1 ปี จะมีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์เมื่อไปยื่นควรตรวจสอบเอกสารข้อมูลให้รอบคอบ ผู้ที่ตกหล่นครั้งที่แล้วไม่ได้ไปยื่น สามารถไปในครั้งนี้ได้ แต่ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องไปอีก เูลเดิมอยู่ จากที่ประสานข้อมูลตัวเลขผู้ที่จะมีอายุ 60 ปี และมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มในรอบใหม่นี้มีประมาณ 900,000 คน รวมผู้ที่ได้รับอยู่เดิม 5.9 ล้านคน คาดว่ารวมแล้วจะมีจำนวนทั้งหมดเกือบ 7 ล้านคน นายอิสสระ กล่าวด้วยว่า กำลังศึกษาหาวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ผู้สูงอายุสามารถกดเอทีเอ็มรับเงินได้ทุกเดือน เพราะขณะนี้ได้รับทราบว่า มีบางแห่งจ่ายเงินให้ช้า หรือยังไม่ได้รับบ้าง หรือรวมจ่ายหลายเดือน แต่ปัญหานี้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไปแล้วให้จ่ายเป็นรายเดือน อย่างไรก็ตามความคืบหน้า .บ. ผู้สูงอายุ มาตรา 11 (11) ทราบจาก นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขณะนี้ประธานกรรมาธิการทุกคณะเห็นชอบแล้วว่าเป็น พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงิน ดังนั้นคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสาระสำคัญได้ระบุให้การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนและเป็นธรรม คิดว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ต้องปฏิบัติตาม

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด