สวช.ยกย่อง สุรพล พุ่มพวง เป็นปริยศิลปินอันเป็นที่รักของประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ยกย่อง สุรพล สมบัติเจริญ และ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นปริยศิลปินอันเป็นที่รักของประชาชน นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกปริยศิลปินและปรมศิลปิน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) มีมติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุรพล สมบัติเจริญ และพุ่มพวง ดวงจันทร์ หรือ รำพึง จิตรหาญ เป็น "ปริยศิลปิน หรือ ศิลปินอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชน โดย จะมีพิธีมอบรางวัลยกย่องอย่างเป็นทางการ ให้แก่ครอบครัวสมบัติเจริญในวันที่ 16 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าอินเดียเอ็มโพเรี่ยม ส่วนครอบครัวของพุ่มพวง ดวงจันทร์ นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ศิลปินทั้งสองถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับรับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากเป็นที่รักของประชาชน โดยเฉพาะนายสุรพล มีความสามารถทั้งร้อง และแต่งเพลง ขณะที่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นผู้ที่ความมานะบากบั่นแม้อ่านหนังสือไม่ออก แต่มีความจำเป็นเลิศ มีน้ำเสียงที่ไพเราะ จนได้รับยกย่องให้เป็นราชินีลูกทุ่งไทย จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างต่อประชาชนและศิลปินรุ่นใหม่ สำหรับการยกย่องคัดเลือกปริยศิลปิน และปรมศิลปิน สวช. ได้เริ่มจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 ตามข้อเสนอของ นางจารุลินทร์ มุสิกะพงษ์ อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ โดยสวช.ได้พิจารณาให้ยกย่องศิลปินที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่มีผลงานเด่นชัดให้เป็น บุรพศิลปิน โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ศิลปินที่เป็นปรมาจารย์ของประเทศ ยกย่องให้เป็น ปรมศิลปิน และศิลปินที่เป็นที่รักยิ่งของประชาชน ยกย่องให้เป็น ปริยศิลปิน โดยศิลปินคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปริยศิลปิน คือ ยอดรัก สลักใจ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด