ขสทบ.ให้แท็กซี่ส่วนบุคคลเขตกทม.ใช้มือถือแทนวิทยุสื่อสารได้

ขสทบ.ให้แท็กซี่ส่วนบุคคลเขตกทม.ใช้มือถือแทนวิทยุสื่อสารได้

ขสทบ.ให้แท็กซี่ส่วนบุคคลเขตกทม.ใช้มือถือแทนวิทยุสื่อสารได้ เกี่ยวกับ กรมการขนส่งทางบก

อนุโลม ให้แท๊กซี่เขตกรุงเทพฯ ใช้เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนวิทยุสื่อสารได้ แต่ให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ประตูหลังด้านนอกรถทั้ง 2 ด้าน ส่วนแท๊กซี่จังหวัดอื่นให้ใช้วิทยุสื่อสารต่อไปได้

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมว่า กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ รถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน จะต้องติดตั้งวิทยุสื่อสารเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถ และการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยระหว่างเดินทาง แต่เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้เจริญรุดหน้าขึ้นมาก กรมการขนส่งทางบก จึงอนุโลมให้รถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนแทนวิทยุสื่อสารได้ ทั้งนี้ ในการใช้งานบนท้องถนนผู้ขับรถจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมขณะติดต่อกับผู้โดยสาร หรือหยุดรถเพื่อรับสาย เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย


นายชัยรัตน์ กล่าวว่า รถแท็กซี่มิเตอร์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ และประสงค์ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนแทนวิทยุสื่อสารในรถแท็กซี่ จะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเปิดใช้บริการในนามของตนเองหรือผู้เช่าซื้อต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสารการจดทะเบียนรถ และให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวบริเวณประตูหลังด้านนอกทั้ง 2 ด้าน ให้ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจน และหากภายหลังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนและแก้ไขรายการให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง สำหรับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และปัจจุบันใช้ระบบวิทยุสื่อสารอยู่ หากประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองแทนวิทยุสื่อสาร สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการนำรถแท็กซี่ที่แสดงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน เข้ารับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถยนต์ อาคาร 4 โดยนำหลักฐานการเปิดใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง


สำหรับรถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล หรือจดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่น ยังคงต้องใช้วิทยุสื่อสารในการให้บริการประชาชนต่อไป โดยประชาชนที่ประสงค์เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร สามารถใช้บริการได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดอยู่บนตัวรถแท็กซี่ โดยจะเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นจากมิเตอร์เพียง 20 บาท เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรถรับจ้างและรถบริการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5489 หรือคอลเซ็นเตอร์ 1584

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด