ทรงเลือกซื้อสินค้าโครงการหลวง 40

โอกาสพิเศษแห่งการดำเนินงานครบ 40 ปีของโครงการหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน โครงการหลวง 40 งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ซึ่งทางมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้น ระหว่างนี้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลสำเร็จ 40 ปี โครงการหลวง ชุดนิทรรศการองค์ความรู้ของชาว เราสู่ชาวโลกและนิทรรศการคุณูปการของโครงการ ทรงสนพระทัยเรื่องมูลค่าทางอ้อมของโครงการหลวงในรอบ 4 ทศวรรษ เนื่องด้วยในงานครั้งนี้จัดแสดงตัวเลขผลประโยชน์รวมทางตรงและทางอ้อมตลอด 40 ปี ของโครงการหลวงเปรียบเทียบให้เห็นเป็นครั้งแรก จากนั้นทรงประทับรถกอล์ฟ เพื่อทอดพระเนตรความงดองทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

จากนั้นทรงพระดำเนินยังบริเวณจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ทรงเลือกซื้อผักและผลไม้หลายชนิด อาทิ ข้าวโพด, มะเขือเทศ,ถั่วแขก, คะน้า, มันฝรั่งและผักกาดขาว ระหว่างทรงเลือกผักโอ๊คลีฟแดง ทรงมีรับสั่งกับคณะผู้ติดตามว่า คุณหมอ (นพ.ชัยชน โลว์เจริญกูล) ชอบทานเป็นผักเครื่องเคียง ทรงพระดำเนินยังซุ้มชาและกาแฟ ทรงเลือกซื้อชาเขียว ชาอาร์ติโชค รวมทั้งสตรอเบอรี่อบแห้ง และมะม่วงอบแห้งบริเวณ ซุ้มขายผลไม้อบแห้ง และทรงพระดำเนินยังซุ้มประมงและปศุสัตว์ เพื่อทรงเลือกซื้อไส้กรอกและกุนเชียงกระต่าย, ปลาเทราต์รมควัน, ไก่เพรสรมควัน, ชีส และเพต้าชีสในน้ำมันมะกอก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระดำเนินยังซุ้มขายสินค้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทูลเกล้า ถวายตะกร้าสินค้าของมูลนิธิฯ และตับบด 2 กระปุก และทรงพระดำเนนแนะนำสินค้าต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัยกระเป๋าหนังวัวแท้ด้านในบุผ้าสุโขทัย สินค้าใหม่ล่าสุดของทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งเป็นสินค้าจากแนวพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รับสั่งถาม โปรดใบไหน ก่อนทูลเกล้า ถวายกระเป๋าหนังวัวแท้สีขาว ซึ่งเป็นกระเป๋าสีทรงโปรดแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า ภายในร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ด้วยพระพักตร์แจ่มใส.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด