เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บีบเงินก่อสร้าง 3.6 หมื่นล้าน

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 52 ได้รับทราบผลการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ในส่วนของสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางยกระดับสายตะวันออก ช่วงจากเตาปูน-พระนั่งเกล้า โดยกลุ่มซีเคทีซี จอยท์ เวนเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท ช.การช่าง และบริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่นจำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้เจรจาต่อรองราคาเหลือที่ 14,292 ล้านบาท

ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบตามที่กระทรวงเสนอไป และยังกำชับว่าให้เร่งรัดดำเนินโครงการ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้สั่งให้ดำเนินการก่อสร้างภายใตกรอบวงเงินก่อสร้างรวมทั้งโครงการที่ 36,000 ล้านบาท พร้อมทั้งให้เร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาที่ 1 ได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนสัญญาที่ 2 และ 3 นั้น กระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการประกวด ราคาให้ ครม. รับทราบแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ เพราะต้องรอให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) รับรองผลการประกวดราคาก่อน

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานบอร์ดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม.อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจรายละเอียดสัญญาที่ 1 จากสำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างที่ได้ต่อรองราคาไป ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสัญญาเพิ่มเติมใหม่อีกรอบ

ทั้งนี้หากตรวจสัญญาที่ 1 เสร็จเรียบร้อย กรมคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทันที ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ ส่วนสัญญาที่ 2 และ 3 นั้น จะต้องรอไจก้าในการพิจารณาผลการประกวดราคาเสียก่อน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากได้รับรองผลการประกวดราคาแล้วจึงจะลงนามสัญญาต่อไปได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด