คนไทยพลาดชมฝนดาวตกวันแม่ เกิดวันที่11-12สิงหาคมของทุกปี เหตุมีเมฆและแสงจันทร์รบกวน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) กล่าวว่า ฝนดาวตกเปอร์เซอิด (Perseid Meteors shower) หรือฝนดาวตกวันแม่ที่เกิดขึ้นทุกวันที่ 11-12 สิงหาคมของทุกปี จะมีอัตราการตกสูงถึง 100 ดวงต่อชั่วโมงในปีนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 11 คาบเกี่ยวกับเช้าวันที่ 12 สิงหาคม แต่น่าเสียดายที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม่สามารถชมปรากฏการณ์ดังกล่าว เนื่องจากตรงกับช่วงฤดูฝน มีเมฆกระจายเต็มท้องฟ้า ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวยังมีแสงจันทร์รบกวน

มีเพียงประเทศฝั่งรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ได้ชัดเจน จึงกลายเป็นฝนดาวตกยอดนิยมของชาวตะวันตกไป และภาพถ่ายที่ได้ก็จะมาจากทางอเมริกาเป็นส่วนมาก แต่ประเทศไทยยังมีโอกาสเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกชนิดอื่นๆ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมี ฝนดาวตกลีโอนิดส์ (Leonids) ซึ่งปีนี้จะเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 17 พฤศจิกายน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท้องฟ้า โดยจะมีอัตราการตกประมาณ 40-50 ดวงต่อชั่วโมง แม้จะไม่มากนัก แต่อาจมีโอกาสเห็นไฟร์บอล (Fire Ball) ซึ่งเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างคล้ายลูกไฟและมีความสวยงามมาก รศ.บุญรักษา กล่าว

ผู้อำนวยการ สดร. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคมยังมีฝนดาวตกเจมินิดส์ (Geminids) ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม โดยจะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป โดยปีนี้มีการคำนวณว่าอาจจะมีมากถึง 70-80 ดวงต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม คนไทยมีโอกาสมองเห็นฝนดาวตกลีโอนิดส์และฝนดาวตกเจมินิดส์ได้มากกว่าฝนดาวตกวันแม่ เนื่องจากปรากฏการณ์ฝนดาวตกทั้งสองจะเกิดขึ้นในช่วงข้างแรม ไม่มีแสงจันทร์มารบกวน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด