อังกฤษจับ-เอกสารปลอมขอวีซ่า

เมื่อ 10 ส.ค. สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเผยแพร่โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอังกฤษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มีการใช้หลักฐานปลอมมายื่นประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ว่า เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดของบุคคลที่ใช้หลักฐานปลอมในการยื่นประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยเพื่อการสืบสวนและอาจจับกุมต่อไป

นายควินตัน เควลย์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการเข้าประเทศอังกฤษด้วยวิธีการปลอมแปลงเอกสาร และผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ สถานทูตขอเตือนผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารเหล่านี้ว่า หากมีการยื่นหลักฐานปลอมประกอบการขอวีซ่า UKBA จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอาจจะมีการนำไปสู่การจับกุมต่อไป โดยภายใต้กฎหมายการเข้าเมืองของประเทศอังกฤษในปัจจุบันนี้ ผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย (เช่น ทำงานผิดกฎหมาย อยู่เกินอายุวีซ่า 28 วัน หรือเข้าประเทศอังกฤษแบบผิดกฎหมาย) จะถูกห้ามเข้าประเทศอังกฤษตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (เช่น ใช้เอกสารปลอม กล่าวเท็จ หรือไม่แจ้งข้อมูลทั้งหมด) จะถูกห้ามเข้าประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 10 ปี

(กรอบบ่าย)

#### ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด