พลังงานเร่งเครื่องผลิตเอทานอล

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเร่งส่งเสริมให้ผลิตเอทานอลในไทยเพิ่มจาก 1.2 ล้านลิตรต่อวันเป็น 9 ล้านลิตรในปี 65 เพื่อรองรับความต้องการใช้ พลังงานทดแทนในอนาคต และลดการนำเข้าน้ำมัน ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น โดยรัฐบาลเน้นการใช้ เชื้อเพลิงที่ผลิตในไทย เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 ซึ่งในปี 52 มีแผนนำเข้ารถเอฟเอฟวี ที่เติมน้ำมันอี 85 จำนวน 2,000 คและเพิ่มกำลังผลิตเป็น 3 แสนคันภายในปี 57

ไทยมีศักยภาพในการผลิตเอทานอล สูงล่าสุดมีโรงงานที่ผลิตจริง 11 แห่ง กำลังการผลิตเฉลี่ย 1.18 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าช่วงปี 52-53 มีโรงงานเพิ่มอีก 7 ราย กำลังผลิต 2.22 ล้านลิตรต่อวันส่งผลให้ปลายปี 53 จะมีกำลังผลิตรวม 3.4 ล้านลิตรต่อวัน

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาขป้งมันสำปะหลังแก่ผู้ผลิตเอทานอล ที่อยู่ในสต๊อก 2.8 แสนตัน เพื่อช่วยแก้ปัญหา โมลาส (กากน้ำตาล) ขาดแคลน และเพิ่มมูลค่าแก่มันสำปะหลัง เนื่องจากปัจจุบันเน้นการส่งออกปริมาณมาก ส่วนราคาขายจะอยู่ในระดับสูงกว่า 8 บาทต่อลิตร.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด