วันที่ 7 สิงหาคม 2552

กระทรวงไอซีที จัดประกวดแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านไอซีทีทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอนิเมชั่น และเทเลคอมมิวนิเคชั่น ภายใต้ โครงการ ไอซีที สร้างไทยเข้มแข็ง ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก และเชิญบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่าสามแสนบาท สมัครรายบุคคลหรือเป็นทีม (3-5 คน) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2942-8777 ต่อ 200 หมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค. 2552...l เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลตำรวจในงาน เซ็นทรัล กรุ๊ป มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อพลานามัย ใส่ใจสังคม ชิงถ้วยรางวัล ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 ส.ค. 2552 เวลา 04.30 น. ณ ลานสแควร์ซีและดี หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ค่าสมัคร 200 บาท พร้อมรับเป้ผ้ากันน้ำ 1 ใบ สมัครได้ที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 0-2100-9794-5 หรือสมัครได้ที่วันงาน...l บีทูเอส เชิญผู้สนใจ ฟังบรรยาย บำบัดเบาหวานด้วยวิถีธรรมชาติ : พร้อมสร้างภูมิต้านทานไข้หวัด 2009 จาก นิดดา หงส์วิวัฒน์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 12 ส.ค. 2552 เวลา 14.00 น. ชั้น 7 บีทูเอส สาขาเซ็นทรัล ชิดลม.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด