ชาวนามึนโดนกดราคาข้าวเหนียว

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเพื่อพิจารณาราคาประกันข้าว ได้รายงานผลการหารือเพื่อกำหนดราคาประกันข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวเหนียว และข้าวนาปรัง ต่อนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาต่อไป หลังกขช.ไม่อนุมัติราคาที่เสนอไปในครั้งก่อน โดยผลการประชุมกำหนดราคารับประกัน มีดังนี้ ข้าวเหนียวปรับราคารับประกันลงมาอยู่ที่ 9,500 บาท/ตัน จากเดิม 13,400 บาท/ตัน เนื่องจากมองว่าข้าวเหนียวมีพื้นที่การผลิตเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภค จึงไม่มีปัญหาเรื่องของราคา ส่วนข้าวหอมจังหวัดลดลงเป็น 13,000 บาท/ตัน จากราคาเสนอครั้งก่อน 14,800 บาท/ตัน ปริมาณประกันราคาคงเดิมคือไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน

สำหรับข้าวนาปรังเพิ่มเป็น 10,000 บาท/ตัน จากเดิมเสนอ 9,200 บาท/ตัน ปริมาณประกันราคาคงเดิมคือไม่เกิน 20 ตัน/ครัวเรือน ซึ่งมีการคิดราคากำไรใหม่โดยบวกเพิ่มจากต้นทุนและค่าขนส่งเป็น 40% จากเดิมคิดที่กำไร 30% ขณะที่ข้าวหอมมะลิ ยังคงราคา 15,300 บาท/ตัน แต่เปลี่ยนแปลงปริมาณประกันราคาได้ไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน จากเดิม 16 ตัน/ครัวเรือน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด