ไทยลุยต่อค้นหาเอกสารใหม่

เสนอเป็นมรดกความทรงจำ

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากการที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศให้เอกสารปฏิรูปการบริหารปกครองแผ่นดินสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the world) ซึ่งมีทั้งหมด 13 ชุด จำนวน 8 แสนแผ่นนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารชิ้นสำคัญที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน คือ ลายพระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นสมบัติ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของพระราชโอรส ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพราะทรงให้ความสนพระทัยในเรื่องการศึกษาของพระราชโอรส และพระราชธิดา รวมทั้งพระองค์ได้ทรงนำระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ มาวางรากฐานการศึกษาของชาติด้วย

นายเกรียงไกร กล่าวต่อไปว่า สำหรับพระราชหัตถเลขามีใจความว่า อนึ่งลูกโตขอให้เขียนหนังสือขอมเสีย จะให้ใครสอนก็ตาม ลูกชายเล็กให้ตามตาครุดไปสอนหนังสือไทยอย่าให้ป่วยการ ซึ่งในส่วนท้ายของข้อความจะลงพระปรมาภิไธย จปร กำกับทุกครั้ง ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่หาได้ยากอีกชิ้นหนึ่งของประเทศ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งนี้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของไทย จะจัดทำทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรวบรวมเอกสารสำคัญของชาติที่จะเสนอให้เป็นมรดกความทรงจำระดับอาเซียน และระดับโลก โดยเอกสารชิ้นต่อไปที่จะเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาต้องให้คณะกรรมการฯหารือกันอีกครั้ง

ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก กล่าวว่า ในวันที่ 6 ส.ค.นี้คณะกรรมการฯ จะประชุมเตรียมการคัดเลือกเอกสารที่จะเสนอให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกครั้งต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเลือกชิ้นใด เพราะต้องทำการศึกษาให้รอบคอบก่อน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด