มท.เร่งกำหนดพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยหลังเหล้าปั่นระบาด

ผู้ข่าวรายงานว่า วันที่ 4 สิงหาคม นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 5 รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในเรื่องการประกันภัย ที่เจ้าของสถานบริการหรือเจ้าของอาคาร ที่ใช้ตั้งสถานที่บริการ จะต้องจัดให้มีการประกันภัย ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตัวแทนสมาคมประกันวินาศภัย รายงานผลว่าจากการหารือร่วมกับ 30 บริษัทสมาชิก ที่มีคพร้อมในการรับทำประกันภัยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันแล้ว ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยคิดคำนวณจากขนาดพื้นที่ของสถานบริการ โดยขณะนี้ได้มีการปรับลดเบี้ยอัตราประกันภัยลงจากที่เคยมีการเสนอ โดยการปรับลดลงค่อนข้างมาก ทางสมาคม ได้ปรับเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ขั้นสูง ลดลงอีกเป็นช่วง โดทางสุด คปภ.พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับประสบการณ์รับประกันภัยและความเสียหายที่เกิดกับสถานบริการยังมีไม่เพียงพอ จึงเห็นควรน่าจะให้บริษัทประกันภัยรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำก่อน โดยทาง คปภ.จะพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยให้มาะสม โดยจะให้ทดลองใช้ 3 ปี โดยจะให้บริษัทรวบรวมข้อมูลตัวเลขประกอบการพิจารณา ทบทวนต่อไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยยืนยันมีการแบ่งเบี้ยประกันภัยตามสถานบริการ โดยสถานบริการประเภท ก ที่เป็นสถานบริการที่เป็นอาคารเดี่ยว หรือที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน มีการจัดพื้นที่บริการน้อยกว่า 200 ตารางเมตร อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี 10,000 50,000 บาท ของจำนวนเอาประกันภัย 5 ล้านบาท ส่วนสถานบริการ ที่มีการจัดพื้นที่บริการตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี 50,000 250,000 บาทของจำนวนเอาประกันภัย 5 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด