เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุม อสม. ประจำเดือน สิงหาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุม อสม. ประจำเดือน สิงหาคม 2552 ย้ำ อสม.ให้ร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นพิเศษ เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือน สิงหาคม 2552 เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์วัดใหม่ เมืองจันทบุรี โดยนางตุลา อุนพงศ์ถาวร ประธาน อสม.เทศบาลเมืองจันทบุรี ย้ำให้ อสม.ว่า ช่วงนี้ให้ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นพิเศษ รวมทั้งให้ประชาชนดูแลตนเองให้มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ การควบคุมดูแลระมัดระวังโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิอบรมธรรมะ ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยพระครูปลัดธรรมธรเทือง วิทยากรจากวัดใหม่เมืองจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระปกเกล้า มามอบของขวัญให้แก่ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกในชุมชน โดย อสม.ผู้ที่มีผลงานการชักชวนและแนะนำให้ อสม.คนอื่นมาตรวจมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดจะได้รับรางวัลไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด