กรมศิลป์เล็งจัดวันปิยะยิ่งใหญ่

ฉลองยูเนสโกรับรองเอกสาร ร.5

นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังเยี่ยมชมเอกสารปฏิรูปการบริหารปกครองแผ่นดินสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ให้เป็นมรดกความทรงจำของโลก (Memory of the world) ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ว่า เอกสารสำคัญดังกล่าวมี 13 ชุด รวม 8 แสนแผ่น ซึ่งตนได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเผยแพร่เอกสารดังกล่าว โดยจัดทำเปนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เชื่อมโยงเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับทราบพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของพระองค์ด้วย

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรจะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตและที่ผ่านมาหน่วยงานราชการได้จัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และวางพวงมาลาที่พระบรมรูปทรงม้า แต่ในปีนี้เอกสารำคัญสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับ การยกย่องจากยูเนสโก ดังนั้นตนจะเร่งหารือกับ รมว.วัฒนธรรม เพื่อ เสนอต่อรัฐบาลให้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติและจัดพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังจะจัดทำสำเนาเอกสารบางส่วนมาจัดแสดงนิทรรศการที่หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกถาวรวัตถุ) ตรงข้ามท้องสนามหลวง ตลอดเดือนตุลาคมนี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด