จำนวนประชากรของสหภาพยุโรปจะมีจำนวนถึงเกือบ 500 ล้านคนในปีนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จำนวนประชากรของสหภาพยุโรปกำลังจะมีจำนวนเกือบ 500 ล้านคนในปีนี้ โดยตัวเลขล่าสุดของสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นในวันนี้ว่า จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป 27 ประเทศ เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนถึง 499,800,000 คน และนับเป็นปีที่ 4 ที่จำนวนประชากรของสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าอัตราการเกิดจะลดลงในเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของสหภาพยุโรปก็ตาม.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด