สภากาชาดไทย จัดงาน ห่วงใยแม่ ดูแลสายตา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบริจากดวงตา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภากาชาดไทย จัดงาน ห่วงใยแม่ ดูแลสายตา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบริจากดวงตา พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาดวงตาและการบริจากดวงตา นางอรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนดวงตาทำให้ผูป่วยกระจกตาพิการ ต้องรอรับการรักษาเป็นระยะเวลานาน เพราะมีผู้บริจาคดวงตาน้อย เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิม ดังนั้นการจัดงานห่วงใยแม่ ดูแลสายตา ก็เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ผู้ที่สนใจมาร่วมบริจาคดวงตามากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประกวดแผนงานประชาสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการบริจาคดวงตา และมีส่วนร่วมในการคิดสร้างแผนงานประชาสัมพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและสายตา อาทิ บูธตรวจวัดสายตา การตรวจสอบความไวของสายตาในการช่วยขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาดวงตาด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด