รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกออบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุกว่า 291คน ระบุ ฝึก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ พร้อมระบุผู้ผ่านหลักสูตรมีงานทำกว่าร้อยละ 90 มีรายได้เดือนละ 8, 000 บาท นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 291 คนว่า เป็นการผลิตบุคลากรในการดูแลผู้สุงอายุที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งผู้ที่เข้ารับการึกอบรมร้อยละ 90 ได้เข้าทำงานกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 10 รุ่น สามารถผลิตบุคลากรป้อนสถานพยาบาลถึง 878 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจำวันได้ สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ใช้เวลาฝึกอบรม 4 เดือน เสียค่าใช้จ่ายคนละ 3,800 บาท และเมื่อฝึกจบหลักสูตรจะมีงานรองรับสร้างรายได้คนละประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้เมื่อจบหลักสูตรและเข้าทำงานดูแลผู้สูงอาุ จะมีเวลาว่างในการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02- 390 2212

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด