อดีตส.ส.ร.ลั่นฎีกายื่นได้แต่ไม่ถูกขั้นตอนกฎหมาย

นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ถึงการล่ารายชื่อถวายฏีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ของกลุ่มคนเสื้อแดง ว่า ทำได้แต่ถามว่า ทำแบบไหนตามกฏหมายหรือความคิด หากยื่นตามกฏหมายก็ต้องดูว่า วิธีการทูลเกล้าฯ กฏหมายเขียนไว้อย่างไร โดยตามกม.วิธีพิจารณาความอาญา คือ ต้องเป็นคนที่ได้รับโทษหากถูกจำคุกก็ต้องยื่นต่อราชทั์ เพื่อส่งต่อไปตามลำดับขั้นตอนถึงรมว.ยุติธรรม และยื่นไป สำนักงานราชเลขาธิการ ถือเป็นขั้นตอน และคนยื่นคือเป็นคนต้องโทษและคนที่เกี่ยวข้อง เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หากยื่นตามกฏหมายคนทั่วไปไม่สามารถทำได้

พ.ต.ท.ทักษิณต้องมารับโทษก่อน เพราะมีการตัดสินไปแล้ว แล้วจึงเริ่มกระบวนการการยื่นฏีกาส่วนที่มีการยืนยันในการยื่น คนที่จะรับฏีกาก็ต้องดูกฏหมายหากไม่ถูกกฏหมายก็อาจไม่รับฏีกได้ ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ประชาชนรู้ว่ากฏหมายการถวายฏีกาเขียนไว้อย่างไรแต่หากต้องการจะทำก็ห้ามไม่ได้ นายเสรี กล่าว

ส่วนที่มีการให้ประชาชนไปถอนชื่อออกนั้น อดีตรองประธานสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ช่วยได้แต่ไม่มาก ทั้งนี้ไม่ผิดกฏหมายหากจะยื่นแต่ไม่ถูกขั้นตอนตามกฏหมาย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด