บ่ายนี้มีคำตอบ

บ่ายนี้มีคำตอบ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

แม้จะท้อแท้ เหน็ดเหนื่อยในขณะที่เข้ารับการบำบัดรักษาฯ...แต่เพื่อให้เลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด พวกเราจะไม่สิ้นหวัง เพราะได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง

ติดตามชม...การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

เพื่อปรับเจตคติให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด และ เปิดใจผู้ที่เคยพลาดพลั้ง

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่เมื่อเข้ารับการบำบัดรักษาฯ ทำให้สามารถกลับตัวเป็นคนดี


ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552เวลา 14.05 - 14.55 น. ทาง โมเดิร์น ไนน์ ทีวี สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด