ชงครม.ชูการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อกำหนดให้เรื่องการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ให้วันที่ 2 เมษายนเป็นวันรักการอ่าน และให้ปี 2552-2561 เป็นปีทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน คือ 1.เพิ่มขีดความสามารถ ด้านการอ่าน 2.สร้างนิสัยรักการอ่าน และ 3.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแห่งการส่งเสริมการอ่าน เ่น รณรงค์อ่านฉลากสินค้าอุปโภค-บริโภค รณรงค์ให้เด็กในวัยเรียนสนใจอ่านมากขึ้นในช่วงปิดเทอม นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและผู้ใหญ่ เพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และงบฯจากแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2553-2555 จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท

ถึงแม้ประเทศไทยจะมีอัตราการรู้หนังสือในระดับที่พอใช้ แต่กลับพบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยผมต้องการที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนไทยได้อ่านหนังสือตั้งแต่วัยเด็ก เพราะการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก ๆ จะส่งผลให้เด็กสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น และพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันต้องเร่งสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย เช่น ชุมชนรักการอ่าน ชมรมนักอ่าน เป็นต้น นายจุรินทร์ กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!