เทคโนโฟกัส

เซิร์ฟเวอร์ประหยัดพลังงาน

บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอชพีแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องแม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant DL360 G6 และ DL380 G6 ที่ได้รับการรับประกันจาก ENERGY STAR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในตระกูล x86 ที่มีการประหยัดพลังงานสูงสุดในวงการไอที ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับประกันจาก ENERGY STAR จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีลักษณะเหมือนกันได้สูงถึงร้อยละ 30 หรือมากกว่า สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากองค์กรธุรกิจลงได้ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด