มันรอจ่อคิวเจ๊ง3.3-6.4พันล้าน

เอกชนยื่นประมูลเท่าราคาตลาด

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลการเปิดซองประ กวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังฤดูกาลปี 2551/52 เพื่อส่งออก มีเอกชนสนใจยื่นซองเสนอซื้อ 29 ราย แยกเป็นการเสนอซื้อแป้งมันสำปะหลัง 15 ราย ใน 57 โกดัง จากที่เปิดขาย 81 โกดังและเสนอซื้อมันสำปะหลังเส้น 14 ราย ใน 45 โกดัง และซื้อครบทุกโกดัง

สำหรับราคาเสนอซื้อแป้งมันสำปะหลังต่ำสุด 6,300 บาทต่อตัน และสูงสุด 8,000 บาทต่อตัน และมันสำปะหลังเส้นต่ำสุด 2,250 บาทต่อตัน สูงสุด 4,310 บาทต่อตัน โดยการเสนอซื้อแป้งมันสำปะหลังมีปริมาณรวม 5.9 แสนตัน มูลค่า 4,076 ล้านบาทและมันสำปะหลังเส้น 2.087 ล้านตันมูลค่า 7,617 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การเสนอประมูลครั้งนี้เสนอราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดคือแป้งมันสำปะหลังที่กก.ละ 8.50-9.00 บาท และมันสำปะหลังเส้นที่กก.ละ 3.80-4.00 บาท แต่หากเทียบกับต้นทุนการรับจำนำของรัฐ ที่มีต้นทุนรับจำนำแป้งมันอยู่ที่กก.ละ 11.70 บาท และมันเส้นกก.ละ 5.50 บาท จะทำให้รัฐบาลขายขาดทุนต่ำสุด 3,373 ล้านบาท และสูงสุด 6,436 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด