คำนวณทุนใหม่รับแผนจำนำข้าว

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบให้กำหนดราคาประกันสำหรับข้าวขาวและข้าวปทุมธานี 1 ที่ตันละ 10,000 บาท และเพิ่มปริมาณข้าวที่เกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการประกันราคาจากคนละ 16 ตัน เป็น 20 ตัน ส่วนข้าวชนิดอื่นที่เหลืออีก 4 ชนิด ทั้งข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวกข. ที่ประชุมได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับไปคำนวณราคาต้นทุนที่ชัดเจนมาใหม่ เพราะยังมีความแตกต่างกันมาก ส่วนข้าวนาปรังยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการเสริมเสถียรภาพราคาข้าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอทั้ง 6 หลักการ แต่ให้ไปจัดทำรายละเอียดโดยเฉพาะวงเงินให้ชัดเจนอีกครั้ง

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุม กขช.จะไม่มีการพิจารณาเรื่องการเปิดประมูลข้าว ทำให้การประมูลข้าวต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด โดยวาระการประชุม กขช.จะพิจารณาเฉพาะมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในโครงการประกันราคา 7 แนวทาง ที่กระทรวงฯเสนอไปเท่านั้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด