กรมชลฯ เชิญชวนชาวเกาะช้างร่วมเวทีปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวบนเกาะช้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน เชิญชวนชาวเกาะช้างร่วมเวทีปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวบนเกาะช้าง นายสุรพล ใจยงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 เปิดเผยว่า จากการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะช้าง ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ักได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน จึงดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดอ่างเก็บน้ำคลอง พร้าว อำเภอเกาะช้าง ซึ่งได้ดำเนินดการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบันได้เสร็จสิ้นแล้ว พรอมทั้งเตรียมจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเกาะช้าง ผู้ประกอบการสถานที่พักเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด