หนุน รฟท.เร่งยกเครื่ององค์กร

จี้ปรับปรุงประสิทธิภาพบริหาร

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่อง ฟื้นฟู พัฒนารถไฟไทย ทำไปเพื่อใคร ว่า เอแบคโพลได้ทำการสำรวจกลุ่มตัว อย่างจากประชาชนทั่วไป 1,209 ครัวเรือน และผู้ใช้บริการรถไฟ 909 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 96.5% และผู้ใช้บริการ 89.7% เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรมีแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเร่งด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และส่วนใหญ่เห็นว่าควรปรับเปลี่ยนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ จัดตั้งบริษัทเดินรถทำหน้าที่ดูแลด้านการเดินรถ เร่งจัดเก็บรายได้จากที่ดินของ รฟท. และประชาชน 63.6% ส่วนประชาชน 72.0% เห็นว่า ผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้บริหารระดับสูงของ รฟท. รองลงมาคือพนักงานรถไฟ และประชาชนเป็นอันดับที่ 3

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน รฟท.กล่าวว่า รฟท.พยายาม ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มบนที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการเดินรถ ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 37,000 ไร่ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่มีอยู่เป็น 500,000 ล้านบาท จากเดิมที่ประเมินว่าที่ดินมีมูลค่าเพียง 100,000 ล้านบาท สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน เช่น การเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งทำให้รายได้ปีละ 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เป็นการเช่าที่ดินเพียงอย่างเดียวและมีรายได้ปีละ 3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม รฟท.จะมีรายได้จากการเช่าที่ดินเพียงปีละ 2,700 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด