เว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าสินค้าอัญมณี

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการผลักดัน ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยการ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้นำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ และกำหนดให้จัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% จากผู้ประกอบการแทน เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการและทำให้มีการนำเข้าอย่างถูกต้อง โดยมีผลจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรกร กล่าวว่าการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล แต่จะทำให้รัฐบาลมีรายได้ในทางอื่นมากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีการนำเข้าโดยหลีกเลี่ยงภาษีอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.ได้เห็น ชอบให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณีประเภทพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยกและอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกันเาะที่ยังไม่ได้ผ่านการเจียระไน แต่ไม่รวมถึงเพชร ไข่มุกและสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เฉพาะผู้นำเข้า หรือผู้ขายที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเข้ามาซึ่งวัตถุดิบอัญมณีประเภทพลอยก้อนที่ยังไม่ได้เจียระไนจากต่างประเทศที่จะนำเข้ามาป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่อง ประดับของไทย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด