หวัด09กระตุ้นยอดเอ็มแรป

นายเอนก จงเสถียร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มถนอมอาหาร M Wrap เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังวิตกถึงการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดเชื้อ ซึ่งมีส่วนกระตุ้นความต้องการฟิล์มถนอมอาหารโดยตรง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ถุงมือ เป็นต้น เรามองว่าท่ามกลางวิกฤตก็ยังมีโอกาส ซึ่งความจริงแล้ว ฟิล์มถนอมอาหาร โดยปกติได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% แต่ปีนี้คาดว่าจากภาวะดังกล่าว จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 25% หรือคิดเป็นมูลค่า 2,400 ล้านบาท เทียบจากปีที่แล้วที่มียอดขาย 1,900 ล้านบาท สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อยังบริษัทได้ที่หมายเลข 0-2741-8444

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด