มอบทุนครอบครัวยากจนที่สุดในชุมชนบ้านมั่นคง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย มอบทุนครอบครัวยากจนที่สุดในชุมชนบ้านมั่นคง เพื่อสร้างกลไกดูแลกันเองของคนในชุมชน นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ประธานมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย และกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ พอช. มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนยากจนในโครงการบ้านมั่นคง คนจน คนดี ภาคเหนือ จำนวน 20 ครอบครัว ครอบครัวละ 20,000 บาท โดยมีเป้าหมายมอบทุน 100 ครอบครัว ใน 30-50 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเงินดังกล่าวจะใช้พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดิน โดยสมาชิกชุมชนจะมีส่วนร่วมก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อให้ครอบครัวที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นสมาชิกของชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถเชื่อมโยงกับกลไกพัฒนา และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยรัฐในอนาคต ประธานมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย กล่าวว่า คนจน-คนดี ในโครงการดังกล่าวหมายถึง คนจนที่มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของทั้งชุมชนว่ามีส่วนร่วม มีความสำคัญ ดังนั้น จึงไม่ใช่การสนับสนุนงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่เข้มแข็งดูแลกันเองได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด