ครม.อนุมัติงบ 450 ล้านซื้อยาเครื่องมือต้านไข้หวัด2009

นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำนวน 450 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ในการจัดซื้อยาซานามิเวีย 20,000 ชุด เพื่อสำรองกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีการดื้อยาโอเซลทามิเวีย , ใช้ทำการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูล , ใช้ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจในกรณีผู้ป่วยภาวะแทรกทางปอดอย่างรุนแรง แบ่งเป็นเครื่องสำหรับผู้ใหญ่ 180 เครื่อง และเครื่องสำหรับเด็ก 30 เครื่อง ในส่วนนี้ใช้งบประมาณกว่า 180 ล้านบาท และการใช้เฝ้าระวังป้องกันควบคุมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด