มาร์คหนุนมท.เช่าซื้อรถผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจกระทรวงถูกกว่า

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล วัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากที่เสนอขอเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง มาเป็นรูปแบบการเช่าซื้อ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการเช่ารถดังกล่าว เนื่องจากรถที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ใช้มามีอายุนาน 9-10 ปี และชำรุด หากจะซ่อมจะเสียค่าใช้จ่ายมากและเป็นภาระ โดยขอเช่าเป็นวงเงินทั้งหมด 178 ล้านบาท ในอัตราคันละ 39,200 บาท/คัน/เดือน ผูกพัน 5 ปี ระหว่างปี 2553-2557

อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า กระทรวงหมาดไทยควรไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน ในเรื่องงบประมาณ แต่เห็นด้วยในหลักการ แต่ขอให้เปลี่ยนมาเป็นการเช่าซื้อ และปรับลดการผูกพันในระยะ 5 ปี เหลือ 3 ปี เพราะคำนวนแล้ว การเช่าซื้อน่าจะถูกกว่าการเช่า เพราะจะตกเพียงคันละ 1.4 ล้านบาท รวมงบทั้งสิ้น 114 ล้านบาท นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติตามที่สภาการวิจัยแห่งชาติ ขอเช่ารถเก๋ง 2 คัน และรถตู้ 2 คัน ผูกพันงบข้ามปีระยะ 3 ปี วงเงิน 3,400,000 บาท อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด