สดศรีบอกกกต.พร้อมทำประชามติแก้รธน. ถ้ารบ.ขอ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นางสดศรี สัตยธรรม กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใน 6 ประเด็นโดยจะให้รัฐสภาดำเนินการต่อไป ว่า เห็นว่าสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้หารือกับสำนักกิจการพรรคการเมืองของ กกต. ว่าจะจัดกิจกรรมพิเศษ โดยเปิดให้ ส.ว. ส.ส. ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ตัวแทนจากพรรคการเมืองที่ถูกยุบ รวมถึงนักวิชาการ มาอภิปรายที่ กกต. เพื่อให้ความเห็นในเรื่องเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ

นางสดศรี กล่าวว่า กกต. พร้อมจัดการออกเสียงประชามติตามที่มีการเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะการประชามติก็คล้ายกับการเลือกตั้ง ใช้งบประมาณพอๆ กัน ส่วนที่จะทำประชามติเพื่อถามความเห็นว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ตนเห็นว่าเรื่องนี้คงไม่จำเป็นต้องทำประชามติ และไม่เกี่ยวกับประชาชน แต่เป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า

เมื่อถามว่า หากไม่ทำประชามติเพื่อถามประชาชนก่อนว่าสมควรแก้ไขหรือไม่ อาจทำให้เกิดเสียงต่อต้านขึ้น นางสดศรี กล่าวว่า การต่อต้านไม่ได้มาจากความคิดของประชาชนจริงๆ อาจเป็นเพียงแค่แนวร่วมที่เสนอความคิดเข้ามา แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของรัฐบาล ซึ่งหากรัฐบาลประสงค์ที่จะให้ กกต. ทำประชามติ เราก็พร้อมที่จะจัดการให้ได้ เพราะกฎหมายประชามติผ่านแล้ว ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องทำประชามติ 6 ประเด็น แต่การทำประชามติควรไปอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่จรับหรือไม่รับจะดีกว่า เพราะหากทำประชามติก่อนทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ หากมีเสียงออกมาก่ำกึ่งจะทำอย่างไร

เมื่อถามว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 6 ประเด็น จะทำให้เกิดความสมานฉันท์หรือไม่ นางสดศรี กล่าวว่า ความสมานฉันท์อยู่ขึ้นอยู่กับคนที่แบ่งแยกความคิดออกไป ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญ 6 ประเด็นไม่สามารถทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นได้ เพียงแค่ให้ประโยชน์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ในฐานะ กกต. คิดว่าประชาชนจะรู้เองว่าแก้แล้วประชาชนได้อะไรหรือไม่ เหมือนคำที่ว่า รัฐธรรมนูญกินได้หรือไม่ ประชาชนจะเห็นเองว่าแก้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมา ส่วน กกต. เมื่อแก้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด