16ส.ว.ระทึกปธ.วุฒิจ่อส่งเรื่องศาลรธน.ศุกร์นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ก.ค.) ที่รัฐสภา นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าในการส่งเรื่อง 16 ส.ว.ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้มูลให้พ้นสมาชิกภาพเนื่องจากถือหุ้นที่ได้รับสัมปทานจากรัฐว่า ในวันที่ 31 ก.ค. ตนจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกรณีของนายสุรเดช รัฐิติเจริญ ส.ว.ปราจีนบุรี ที่กกต. ได้ทำการชี้มูลมาก่อนหน้านี้ ว่าขาดสมาชิกภาพไปพร้อมกันด้วย

เมื่อถามกรณีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ทำการโยนเรื่องรายงานของคณะกรรมกามาฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในระยะสั้น 6 ประเด็นให้สภาพิจารณาว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเริ่มให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาก่อน เพราะประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ตรงนั้น หากสภาพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นอย่างไร ก็ส่งต่อมายังวุฒิสภา และหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นการประชุมร่วมกันสองสภา ทั้งนี้ส.ส.ร. 3 จะมีขึ้นได้ต้องเริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน

พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาคนที่ 2 กล่าวว่า รัฐสภาไม่ได้นิ่งนอนใจในรายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ แต่กระบวนการในเรื่องนี้ต้องเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำการพิจารณาและเสนอมายังสภาฯ ส่วนสภานั้นมีหน้าที่รับเรื่องและบรรจุเป็นญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะได้พิจารณาในสมัยการประชุมนี้ เมื่อถึงเวลานั้นสมาชิกทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร และมีเอกสิทธิ์ในการลงมติในแต่ประเด็น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด