ประสพสุขนัดประชุมวุฒิ3ส.ค.ถกพ.ร.บ.เงินกู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ก.ค.) ที่รัฐสภา นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า วุฒิสภาได้นัดประชุมนัดแรกในวันที่ 3 ส.ค.โดยมีวาระสำคัญที่จะพิจารณาคือร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจพ.ศ.... (4 แสนล้านบาท) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบสภาแล้ว และตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 2 คณะคือทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รัการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และอัยการสูงสุด

นายประสพสุข กล่าวภายหลังลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า สถานการณ์ดีขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเรื่องส่วนตัว และการค้ายาเสพติด แต่ถูกโยงเป็นเรื่องความไม่สงบ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาตนคิดว่ารัฐบาลควรใช้วิธีการทางการเมืองนำการทหาร เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสงบสุขให้เกิดขึ้น ซึ่งเท่าที่ได้พูดคุยกับกรรมการอิสลามทุกฝ่ายก็อยากเห็นสันติสุขเกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็ดำเนินการมาถูกทางแล้ว และอย่าให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะฝ่ายปฎิบัติจะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชาวมุสลิม อย่าก่อให้เกิดไม่สะดวกกับเขา เช่น มีการตั้งด่านตรวจเข้มงวดเกินไป ทั้งที่เขาต้องการไปทำพิธีทางศาสนา.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด