สสจ.ยะลา พร้อมประสานช่วยเหลือเด็กอายุ 4 ขวบที่ติดเชื้อเอชไอวีจากการให้เลือดเมื่อ 4 ปีก่อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมเป็นผู้ประสานระหว่างญาติเด็กอายุ 4 ขวบที่ติดเชื้อเอชไอวีจากการให้เลือดเมื่อ 4 ปีก่อน กับทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการพูดคุยเจรจา หลังการเจรจาของผู้ปกครองกับทางโรงพยาบาลศูนย์ยะลาไม่สำเร็จ จากกรณีที่มีผู้ปกครองเด็กในพื้นที่จังหวัดยะลา ร้องเรียนกับสื่อว่า บุตรอายุ 4 ขวบ ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งทางครอบครัวเชื่อว่า เกิดจากขั้นตอนการให้เลือดเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่คลอด เนื่องจากเด็กแรกคลอดมีน้ำหนักเพียง 1,300 กรัม โดยในขณะนั้นทางแพทย์ได้ให้เลือดแก่เด็ก จนกระทั่งปัจจุบันเด็กมีอาการท้องเสียติดต่อกัน 3 เดือน และได้ไปตรวจเลือดจึงพบว่า มีการติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งล่าสุด นายนภดล ปรางค์ทอง น้าชาย ด.ญ.เปรมฤทัย บุญสวัสดิ์ หรือน้องบี ที่ตรวจพบติดเชื้อเอชไอวีจากการให้เลือด พร้อมด้วย นายประสาท และ นางจุฑาทิพย์ บุญสวัสดิ์ บิดา มารดา ของ ด.ญ.เปรมฤทัย ได้เดินทางเข้าพบ นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และ แพทย์หญิงชุลี ภัทรศิริกุล แพทย์ที่ให้การรักษา ด.ญ.เปรมฤทัย เพื่อรับฟังการชี้แจงการให้การรักษาเด็ก รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยา ด.ญ.เปรมฤทัย ซึ่งการเจรจายังไม่สามารถตกลงกันได้ โดยทางผู้ปกครองเด็กจะเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับการช่วยเหลือ นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ยินดีที่จะช่วยผู้ปกครองประสานในเรื่องของการเดินทางที่จะไปพบในครั้งนี้ รวมทั้งจะเป็นผู้ประสานการติดต่อระหว่างญาติกับทางกระทรวงสาธารณสุขให้ ตามความประสงค์ของญาติ แต่ผลการพูดคุยนั้นคงจะเป็นเรื่องของกระทรวงที่จะดำเนินการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด