ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ขอความร่วมมือเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสุกร คัดกรองแรงงานที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสุกร คัดกรองแรงงานที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หวั่น เชื้อระบาดไปสู่สุกรจนเกิดการกลายพันธุ์ นายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือและแจ้งเตือนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีอยู่ในจังหวัดกว่า 9,000 แห่ง จำนวนสุกรกว่า 105,000 ตัว ให้ตรวจคัดกรองแรงงานที่มีอาการป่วยเป็นไข้หวัด โดยให้แยกออกมาตรวจรักษาอยู่ภายนอกฟาร์ม และห่างไกลจากแรงงานรายอื่นไปรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากพบว่ามีอาการต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัด เพื่อใช้มาตรการในการควบคุมไม่ให้เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 แพร่ระบาดสู่สุกร จนก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ยากต่อการควบคุมรักษา ซึ่งขณะนี้ทางปศุสัตว์จังหวัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจเยื่อเมือกในโพรงจมูกสุกรตามฟาร์มต่างๆ ส่งตรวจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว นอกจากนี้ ทางปศุสัตว์จังหวัด ยังได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ตามฟาร์มต่างๆ ให้ทั้งผู้ประกอบการ และแรงงานภายในฟาร์ม ได้ทราบถึงวิธีป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ถึงแม้ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัด จะยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อจากคนไปสู่สุกรก็ตาม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด