กทช.ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนวิทยุชุมชนเพิ่มเติมถึง 24 ส.ค. 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการวิทยุชุมชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน มาลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 หากพ้นเวลาดังกล่าวแต่ยังออกอากาศวิทยุชุมชนอยู่ จะมีความผิดตามกฎหมาย พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวว่า ขณะนี้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนและมาตรฐานเทคนิคฯ ฉบับชั่วคราว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2552 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับจากนี้ 90 วัน ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนก็จะมีความผิด ดังนั้น คณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน จึงขอให้ผู้ที่ประกอบกิจการวิทยุชุมชนอยู่ในขณะนี้ และยังไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ขอประกอบกิจการวิทยุชุมชน ให้รีบมาแสดงความจำนงและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เพื่อแสดงความประสงค์ดำเนินการวิทยุชุมชน ในลักษณะการทดลองออกอากาศเป็นการชั่วคราว และภายหลังการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนอย่างถูกต้อง เป็นเวลา 300 วัน สำหรับจุดลงทะเบียนที่ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน สามารถมาลงทะเบียนได้นั้น มี 14 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงาน กทช.ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในส่วนภูมิภาคนนทบุรี, อุบลราชธานี, ลำปาง, สงขลา และสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุจันทบุรี,นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ระนอง และชุมพร ส่วนเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่ายสถานีวิทยุชุมชน ทั้งถายในภายนอกรวมทั้งเสาอากาศ และแผนที่ตั้งสถานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2271-0151 ต่อ 182-183 หรือทาง www.ntc.or.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด