นักศึกษามรภ.กพ. เปิดใจเลือกเรียนครูเพราะใจรัก

รายงานพิเศษ

อาทิตย์ สุวรรณโชติ

จากสถิติจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) หากจะนับย้อนถอยหลังลงไปในช่วงระยะหลายปีมานี้ จะพบว่ามีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาชีพครูเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจะมาฟังทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูกันบ้าง

น.ส.ดุษฎี แก่นมั่น หรือน้องมะเหมี่ยว นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ที่เลือกเรียน ครู เพราะมีความตั้งใจมาตลอดว่าอยากเป็นครู เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก และเลือกเรียนคณะครุศาสตร์ มรภ.กพ. เป็นที่แรกเลย ไม่คิดจะไปเลือกเรียนที่อื่นๆ เพราะมีความเชื่อมั่นว่าที่นี่คือที่ๆ ดีที่สุด ที่สำคัญใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย คุณค่าของความเป็นคนหรือคุณภาพของบัณฑิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ในความรู้สึกของตนเองนั้น มีความรู้สึกเคารพและนับถือผู้ที่เป็นครูอยู่แล้ว อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ทุกอาชีพที่สุจริตล้วนเป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งสิ้น แต่อาชีพครูนั้นค่อนข้างจะพิเศษกว่าตรงที่ว่า ครู สามารถสร้างผู้บริหาร สร้างนายแพทย์ สร้างวิศวกร หรือแม้กระทั่งผู้นำของประเทศ เราไม่ได้มองอย่างภาคภูมิใจว่าลูกศิษย์เป็นคนมีชื่อเสียง แต่เรารู้สึกยินดีหากเราสามารถสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม

น.ส.ธิตยาพร ขุนใหญ่ หรือ น้องคอย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ครู เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นบุคคลสำคัญที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับยกย่องมาทุกยุคทุกสมัย เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ในปัจจุบันนี้พบว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ขาดแคลน ประเทศชาติกำลังต้องการครูเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ดี มีคุณธรรม การที่ตนเองเข้ามาเรียนสาขาวิชาชีพครู เพราะมีใจรักในอาชีพนี้มานาน ได้เห็นแบบอย่างการเป็นครูที่ดีมาโดยตลอด และต้องการที่จะเป็นครูที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ในอนาคต น้องคอยกล่าวว่า ตนได้ตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเข้าเรียนในสาขาวิชา ชีพครู และเลือกสมัครเรียนที่มรภ. กพ.เพียงแห่งเดียว

น.ส.นริศรา คงคาดิษฐ์ หรือ น้องแต้ว นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก กว่าที่จะเป็นครูได้ไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากใจรักแล้ว ยังต้องมีความตั้งใจ อดทน ไขว่คว้าหาความรู้ ฝึกฝนตนเอง มีความเสียสละ การที่ตนเลือกเรียนสายอาชีพครูที่คณะครุศาสตร์มร.กพ.นี้ เพราะเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่แรกว่าจะเลือกเรียนครู และก็ไม่คิดจะไปเรียนที่ไกลบ้าน เรียนที่นี่มาตรฐาน คุณภาพก็เท่าๆ กับที่อื่น และอาจจะมากกว่าอีกด้วย

นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล หรือ น้องปาล์ม นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่ตนชื่นชอบมาก เป็นอาชีพที่เกียรติ เพราะครูคือผู้สร้างชาติ สร้างคนที่ดี มีคุณภาพให้กับสังคม ตนอยากให้พ่อแม่รู้สึกภาคภูมิใจว่าตนสามารถเป็นครูที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมหรืออย่างน้อยก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ การที่เลือกเรียนสายครูที่มรภ.กพ. เพราะที่แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการผลิตครู การพัฒนาครู สิ่งสำคัญที่สุด คืออยู่ใกล้บ้าน ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า

น.ส.นิอาซีเซาะ เจะเลาะ หรือ น้องนิค นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาในโครงการเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเดินทางมาจาก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ตนมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กที่อยากจะเป็นครู การที่เลือกมาเรียนไกลถึงมรภ.กพ. ทั้งที่นักเรียนอื่นๆ ในจังหวัดของตนเองไม่ค่อยมาเรียนกันมากนัก เพราะคิดว่าเรียนที่ไหนก็ได้ขอให้มีโอกาสได้เรียน คิดว่าเป็นการหาประสบการณ์ให้กับตนเอง และไม่ผิดหวังที่ตัดสินใจมาเรียนที่มรภ.กพ. เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ดีมาก รวมถึงเพื่อนก็ให้การต้อนรับที่ดี

ตนต้องการทำความฝันในวัยเด็กให้เป็นความจริงให้ได้ ถึงแม้ว่าอาชีพครูจะเป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยมาก ต้องเสียสละ และต้องใช้ความอดทนสูง แต่ก็ภูมิใจที่ได้เลือกเรียนอาชีพครู น้องนิคมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคุณครูสอนเด็ก จึงได้เลือกเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย และกล่าวว่า ต้องการที่จะสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

การสอบเข้าเรียนในสาขาอาชีพครู อาจจะไม่ยากลำบากเมื่อเทียบกับการสอบเข้าเรียนในสาขาอื่นๆ ที่มีคะแนนผลการสอบแข่งขันกันสูงลิบลิ่ว แต่การเข้าเรียนในสาขาวิชาชีพครูต้องมี ใจ รัก รักในวิชาชีพครู การศึกษาในวิชาชีพครูระดับปริญญาตรีนั้น ต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี และตลอดระยะเวลา 5 ปี พวกเขาเหล่านี้จะต้องฝึกฝนตนเองและจิตใจให้พร้อมที่เป็นครูที่ดี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด