ก.ค.ศ.ทุ่ม200ล.ทำประวัติครูไฮเทค ฟุ้งประหยัดคนและงบ-คุยยกคุณภาพการศึกษา

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.ค.ศ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำทะเบียน ประวัติครูอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กค.7 เพื่อปรับรูปแบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูให้ทันสมัยมากขึ้น ด้วยเห็นว่าเนื่องจากที่ผ่านมาประวัติครูจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสาร นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ ยังถูกแบ่งแยกออกไปตามแต่ละหน่วยงาน ทำให้เมื่อต้องการหาประวัติครูคนหนึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น เมื่อมีการปรับทะเบียนประวัติครูให้ทันสมัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะทำให้การค้นหาประวัติของครูทำได้ง่ายมากขึ้น โดยทะเบียนประวัติครูอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันแรกของการเข้าบรรจุงาน คุณวุฒิการฝึกอบรม การเลื่อนขั้นเงินเดือนและประวัติโทษทางวินัย ซึ่งจะทำให้ประหยัดบุคลากรและงบประมาณอีกด้วย

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้มีงบประมาณสำหรับดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ 3 ช่วง ตั้งแต่ปี 2552-2554 แบ่งเป็นปี 2552 จำนวน 8 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 30 ล้าน และปี 2554 จำนวน 161 ล้านบาท ซึ่งจะปรับเปลี่ยนระบบใหม่ให้ครบทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดยในปี 2552 จะดำเนินการใน 20 สพท.ก่อน หลังจากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทั้งหมด ส่วนข้อสงสัยว่าการทำทะเบียนประวัติครูอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเรื่องคุณภาพการศึกษาได้อย่างไรนั้น ระบบใหม่จะมีการประมวลผลข้อมูลของครู เช่น จ.สุรินทร์ พบว่า มีนักเรียนอ่อนวิชาคณิตศาสตร์มาก ก็จะเข้าไปค้นหาประวัติของครูในพื้นที่ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด และก็พบว่าครูที่บรรจุในวิชาคณิตศาสตร์มีน้อยมาก หรือมีครูสอนไม่ตรงวุฒิ ต่อไปก็จะจัดส่งครูเก่งและดีลงไปเพิ่มเติม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด