วิปรบ.ชงกฎหมายขึ้นภาษีน้ำมันส่งกลับให้ครม.รับรอง พร้อมทำหนังสือยืนยันสภาฯ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 ก.ค.2552 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงภายหลังการประชุมวิปรัฐบาล ว่า ที่ประชุมมีมติให้ส่งร่างพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 ที่ถูกส.ว.คว่ำ กลับไปให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) รับรองพร้อมทำหนังสือกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอยืนยันให้สภาเห็นชอบร่างพ.ร.ก.ดังกล่าวอีกครั้ง โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ 239 เสียง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 (5) คาดว่าน่าจะสามารถหารือในครม.ได้วันที่ 4 สิงหาคมนี้ ก่อนนำเข้าสู่สภาต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด