นักวิชาการ เกรงการเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ และการพิสูจน์สัญชาติ จะเกิดปัญหาการคอรัปชั่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการ ระบุ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่และการพิสูจน์สัญชาติ จะเกิดปัญหาการคอรัปชั่นและนายหน้าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง รศ.ดร ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่และเข้าสู่ขบวนการพิสูจน์สัญชาติเป็นเรื่องที่ดี แต่เกรงว่าการพิสูจน์สัญชาติจะเป็นช่องทางการทุจริตคอรัปชั่นและเกิดปัญหานายหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากนายจ้าง ซึ่งนายจ้างจะหักเงินจำนวนดังกล่าวจากแรงงานต่างด้าว อีกทั้งมองว่าระยะเวลาในการพิสูจน์สัญชาติในช่วง 6 เดือน ซึ่งต้องพิสูจน์สัญชาติให้ได้วันละ 5,000 คน จะประสบความล้มเหลว ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลควรนำเงินที่ได้จากการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกว่า 4,000 ล้านบาท มาจัดสรรเพิ่มเติมให้ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับและสกัดกลั่นไม่ให้แรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาในประเทศไทย ด้านนายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า การพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วในช่วงระยะเวลา 6 เดือน จะประสบปัญหาการพิสูจน์สัญชาติไม่เสร็จ และเกรงว่าอาจเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้ ทั้งนี้ มองว่าเมื่อครบ 6 เดือน ควรประเมินผลการพิสูจน์สัญชาติว่าแล้วเสร็จหรือไม่ หากไม่แล้วเสร็จควรขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน พร้อมเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณที่ได้จากการจดทะเบียนมาเพิ่มสวัสดิการให้แรงงานต่างด้าวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด